Chúng ta chỉ sống có một lần do vậy mà không cần thiết phải tự mua dây buộc mình. Cái gì buông được hãy buông, cái gì bỏ được hãy bỏ để có thể sống tích cực hơn mỗi ngày các bạn nhé.

Đã xem 140 lần,  15 lần xem hôm nay.