Hôn nhân có muôn màu muôn vẻ. Có những người chọn nhầm lấy phải người gia trưởng, có những người chọn nhầm vợ lăng nhăng… Cuộc sống là vậy đấy quý vị. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe 6 câu chuyện về hôn nhân gia đình sau để có thêm cho mình những bài học quý vị nhé.

Đã xem 212 lần,  9 lần xem hôm nay.