Xoay quanh vấn đề sau khi mất đi có rất nhiều những câu hỏi. Và có bao giờ bạn tự hỏi rằng “sau khi chết sẽ đi về đâu?”, hay “có những linh hồn báo mộng hay không?”, hoặc là “Sau khi chết, rảy tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?”… Hãy cùng Vân Anh lắng nghe video này để hiểu hơn vấn đề tâm linh của người đã khuất các bạn nhé,

Đã xem 280 lần,  53 lần xem hôm nay.