Tác giả : NGUYỄN HỮU THỜI 
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 16 lần,  1 lần xem hôm nay.