Trong Phật giáo, lý tưởng thực hành lòng từ bi là hành động nhằm giảm bớt đau khổ bất cứ khi nào nó xuất hiện. Bạn có thể nói rằng không thể loại bỏ đau khổ trong cuộc sống này, nhưng thực tế điều này kêu gọi chúng ta nỗ lực. Hãy cùng lắng nghe phật giảng dạy về lòng từ bi qua 2 câu chuyện ngắn sau nhé.

Đã xem 176 lần,  2 lần xem hôm nay.