Có thể cầm lên được là một loại khả năng, còn có thể buông bỏ mới là bản lĩnh. Buông bỏ những cảm giác sai lầm mới có thể nhận được những điều đúng đắn và tốt đẹp, buông bỏ những người không xứng đáng mới có thể gặp đúng người. Cùng Vân Anh lắng nghe một số triết lý cuộc sống hay nhất về vấn đề dám buông bỏ ngay sau đây nhé.

Đã xem 279 lần,  2 lần xem hôm nay.