Tác giả : Thế Trân (Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Kiệt)
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 11 lần,  1 lần xem hôm nay.