Trong đời có rất nhiều việc nhìn thì có vẻ như là làm cho người khác, thật ra cuối cùng đều là làm cho chính mình, vì vậy nếu phải làm thì hãy làm cho tốt nhất. Hãy cùng lắng nghe 11 câu chuyện cuộc sống sau đây để có thể tích lũy thêm cho mình những bài học cuộc sống hay và thiết thực các bạn nhé.

Đã xem 166 lần,  4 lần xem hôm nay.