#tamtinhtang
Bút ký chiến trường của KQ Phi Long Phạm Ngọc Hà
Phi đoàn khu trục 518 nhập cuộc
Những phi vụ tiếp theo
(Đại úy Trần Thế Vinh vị quốc vong thân)

source

Đã xem 14 lần,  1 lần xem hôm nay.