Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Con người cũng có những người này người kia. Có những người dù nghèo, dù đói nhưng lại rất lương thiện, rất biết chia sẻ. Dân gian thường có câu “Lá rách đùm lá lành, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Hãy cứ cho đi chúng ta sẽ nhận được về bằng cách này hay cách kia. Cùng Vân Anh lắng nghe 7 câu chuyện cuộc sống ý nghĩa này để thấy cuộc sống còn rất nhiều những điều tốt đẹp ở phía trước. Và hãy luôn sống với một tâm thái tươi vui, lạc quan các bạn nhé.

Đã xem 126 lần,  22 lần xem hôm nay.