Người có tinh thần khỏe mạnh là người luôn nỗ lực làm việc và yêu thương những người xung quanh. Chỉ cần làm được hai điều này, mọi thứ khác đều chẳng có gì là khó khăn. Vậy hiện tại chúng ta đang sống để làm gì?

Đã xem 224 lần,  5 lần xem hôm nay.