Mỗi câu nói đều chứa đựng trong đó bài học cuộc sống ý nghĩa để mỗi chúng ta phải suy ngẫm. Cùng Vân Anh lắng nghe 52 câu nói thâm thía này để tự rút ra cho mình những bài học các bạn nhé.

Đã xem 155 lần,  4 lần xem hôm nay.