#tamtinhtang
Câu chuyện kể của cựu phi công Đỗ Minh Đức khi trực thăng cứu cấp của anh bị rớt ở vùng phi quân sự Bắc vĩ tuyến .
Phần thứ 1 – Vào vùng nguy hiểm

source

Đã xem 15 lần,  2 lần xem hôm nay.