[ Tập 1024 ] VONG GIẬT SỐ – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu

Tập 1024 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện :
-Vong linh Cô Ba
-Vong giật số
-Bị yếm
-Vong trong phòng trọ
-Cây bần ở mé sông.

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 14 total views,  1 views today

Bình luận