Chỉ khi ta biết trân trọng ơn nghĩa, đó mới là sự trưởng thành. Mọi sự trên đời, đừng cho rằng vì là ruột thịt nên lòng tốt, sự giúp đỡ phải là điều mặc định. Dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng quên ơn của 9 người này.

Đã xem 130 lần,  7 lần xem hôm nay.