#tamtinhtang
Biệt động quân xâm nhập chiến khu D
Tác giả
Nguyễn Khắp Nơi
Tưởng nhớ cựu Đại tá Đỗ Văn Diễn

source

Đã xem 10 lần,  1 lần xem hôm nay.