Ở Đời 4 Điều Này Không Đáng Để Lãng Phí | Ngẫm Mà Xem

Sự tồn tại của mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa riêng, đừng vì lý do gì mà hạ thấp chính mình, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng. Miễn là chúng ta luôn làm việc chăm chỉ và đấu tranh cho điều tích cực, chúng ta đang sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa.

Đã xem 179 lần,  2 lần xem hôm nay.