Ai Sẽ Là Người Phát Tài | Ngẫm Mà Xem

Người thế nào mới phát tài? Là người biết động não, là người tuyệt đối không để người khác “chơi” lại mình. Có bốn người, lão Phác, lão Trực, lão Tinh, lão Tặc, làm việc ở 4 đơn vị khác nhau. Liệu ai trong số họ sẽ là người phát tài?

Đã xem 224 lần,  4 lần xem hôm nay.