Chuộc Lương Tâm | 6 Câu Chuyện 6 Bài Học Nhất Định Bận Đến Đâu Bạn Cũng Nên Nghe 1 Lần

Trường học giúp bạn có kiến thức, tuy nhiên không phải là nơi dạy bạn tất cả mọi thứ về cuộc sống. Những bài học cuộc sống cần được lĩnh hội và trải nghiệm thực tế. Chỉ có như vậy thì nó mới khắc sâu vào tâm trí và có giá trị trong việc thay đổi và phát triển bản thân. Trong buổi xem truyện ngày hôm nay, Vân Anh xin được gửi tới các bạn 6 bài học cuộc sống từ những truyện ngắn hay và ý nghĩa khiến bạn phải suy ngẫm giúp bạn phần nào hiểu rõ những bài học hay, hữu ích.

Đã xem 165 lần,  2 lần xem hôm nay.