Trong cuộc sống đôi khi chúng ta quá vội vàng đánh giá người khác mà quên rằng, ai trong chúng ta cũng không có cái quyền đó bởi vì không hiểu hết được ngọn nguồn của câu chuyện. Do vậy, để tránh tốn thương cho người khác chúng ta hãy dành những cái nhìn cảm thông cho nhau các bạn nhé. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe những câu chuyện sau đây để rút ra cho mình những bài học quý giá các bạn nhé.

Đã xem 172 lần,  5 lần xem hôm nay.