Tết 2021 – Xuân Yêu Thương

**Audio - Video
➡️ Subscribe to Truc Sinh Entertainment https://youtu.be/K43b96sWFi8

Special Thanks to our sponsors: SBTN go, Shureihi, Lee Cargo, Nguyen’s AC & Heating.
******************************
To Support “Trúc Sinh Entertainment”:
VENMO or ZELLE 4music.tse@gmail.com || 714.878.3618

PAYPAL paypal.me/trucsinh

Check send to: Please, text 714.878.3618 for detail

Liên lạc dịch vụ quảng cáo & tài trợ:
4music.tse@gmail.com
Phone 714.878.3618
*********************************************
Tết 2021 – “Xuân Yêu Thương”

Executive Producer TRUC SINH ENTERTAINMENT
Artists NGÔ MINH HUY, LINDSEY ĐỖ TIÊN DUNG, NGUYÊN KHÔI, HẠNH QUỲNH
Arranger TRÚC SINH
Recording TRÚC SINH
Mixing TRÚC SINH
Directors TRƯỜNG LA, TRÚC SINH
Cameraman TRƯỜNG LA
Video editing TRƯỜNG LA, VŨ TRẦN
Photography VƯƠNG NIÊN
Producer Assistant TRÂN TRÂN
Makeup Artist HƯƠNG VŨ
Artwork JIMMY LUÂN TRẦN

Special Thanks To THƯỢNG TOẠ THÍCH MINH TÂM- CHÙA PHỔ ĐÀ, CHÙA BÁT NHÃ
*******************************************************
Published by Truc Sinh Entertainment (TSE). All Rights Reserved.

 14 total views,  1 views today

Bình luận