Đối nhân xử thế đỉnh cao của một người là biết bảo vệ cho mình 3 báu vật này. Đây là “phúc điền” của nội tâm, vừa là phong thủy đời người.

Đã xem 123 lần,  13 lần xem hôm nay.