Chúng ta thường tử tế với người ngoài nhưng lại nóng nảy, cục xúc với người nhà, khiến gia đình bất hòa thì lấy đây ra vạn sự hưng. Gia đình hòa thuận, tức phải đối xử tử tế với người nhà, điều này cần phải chúng ta tu luyện và học hỏi cả đời.

Đã xem 88 lần,  27 lần xem hôm nay.