#tamtinhtang
Trận đánh cuối cùng của Thiết Giáp Binh VNCH
Tác giả
Tướng Trần Quang Khôi

source

Đã xem 14 lần,  2 lần xem hôm nay.