Tôi tin là có rất nhiều người trên thế giới đều có một quan niệm sống như này: đối với sự việc, phải trắng đen rõ ràng; đối với người, phải yêu hận phân minh; tất cả mọi sự, đúng là đúng, sai là sai, không mập mờ, không lằng nhằng. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ “Sói ác độc, cáo giảo hoạt, đó là khuyết điểm hay ưu điểm? Là cuộc sống ép mà ra cả thôi”

Đã xem 163 lần,  6 lần xem hôm nay.