Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả một đời người, có người hạnh phúc, có người chán ngán và đổ vỡ trong đời sống vợ chồng. Quen nhau lâu năm, sống với nhau nhiều năm, nhưng không ai dám chắc rằng chuyện hôn nhân của họ sẽ bền vững hay đổ vỡ. Thời gian sẽ trả lời và chuyện hôn nhân cũng có lắm nhiêu khê. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe một số câu chuyện về hôn nhân gia đình sau để có thêm những kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình các bạn nhé.

Đã xem 118 lần,  15 lần xem hôm nay.