[ Tập 1053 ] NGƯỜI BẠN CÙNG LỚP – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu

Hôm nay tập 1053 sẽ bao gồm các chuyện:
-Người bạn cùng lớp
-Vong theo về nhà
-Ma che mắt
-Quỷ mắt to
-Đạp lên mộ phần
-Hỗn với gia tiên
-Vong nằm giữa đường.

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 14 total views,  1 views today

Bình luận