Đời người giống như đánh cờ vậy, mỗi một nước đi đều được tính, đi sai một bước sẽ hỏng cả bàn cờ. Có người cho rằng vận mệnh không công bằng, thấy cuộc đời mình toàn là những bi kịch. Nhưng có người sinh ra đã ở thành Rome. Vậy, cuộc đời có “Vượng” hay không hãy nhìn vào 5 điểm sau đây.

Đã xem 202 lần,  4 lần xem hôm nay.