Ngày nay, hầu hết mọi người đều chạy theo cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên nhìn lại những điều đơn giản diễn ra hằng ngày xung quanh mình. Những điều ấy tuy nhỏ nhoi nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Bạn hãy cùng Vân Anh lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ dưới đây để thấy giá trị của cuộc sống.

Đã xem 111 lần,  10 lần xem hôm nay.