Đời Người Cần Sự Quan Tâm Thấu Hiểu Hơn Là Chỉ Trích Đánh Giá | Ngẫm Mà Xem

Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào, người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được tường tận. Vì vậy, cho dù là ai cũng không nên tùy tiện đánh giá về người khác. Điều cần nhất trong cuộc sống là sự bao dung, quan tâm, thấu hiểu, chứ không phải là những chỉ trích nặng nề.

Đã xem 172 lần,  4 lần xem hôm nay.