Không quá mong chờ vào tương lai, không khư khư ôm lấy quá khứ, mọi may mắn cần phải đến rồi sẽ đến.

Đã xem 255 lần,  2 lần xem hôm nay.