Con người sống với nhau, dường là đang nhìn thấy mình trong gương vậy. Khi bạn mỉm cười, người khác cũng sẽ mỉm cười đáp lại. Khi bạn bi thương, người khác cũng lộ vẻ u sầu. Khi bạn đối đãi với người khác bằng tấm lòng chân thành, người khác cũng sẽ trân quý và tôn trọng bạn. Đáp lại người khác bằng nụ cười, sự thiện lương, khoan dung, thấu hiểu và tôn trọng, bạn sẽ nhận được thật nhiều những điều tốt đẹp. Bời vì con người mãi mãi luôn cần có nhau.

Đã xem 150 lần,  20 lần xem hôm nay.