Tác giả : Pháo thủ mũ xanh Nguyễn Tấn Tài
Giọng đọc : Tài

source

Đã xem 20 lần,  1 lần xem hôm nay.