Tác giả : Vĩnh Chánh
Giọng đọc : Tài

source

Đã xem 9 lần,  1 lần xem hôm nay.