Muốn Có 1 Cuộc Hôn Nhân Lâu Dài, Bạn Đừng Nên Để Đối Phương Phải Trả Giá Quá Nhiều

Có thể đấng mày râu nghĩ các cô gái quá thực dụng, nhưng xét về khía cạnh cuộc sống củi, gạo, dầu, muối sau này, họ để ý như vậy cũng chỉ vì sống thực tế hơn những người coi trọng tình cảm mà thôi.

Đã xem 199 lần,  2 lần xem hôm nay.