Thời xưa, cổ nhân đề xướng 3 điều khiến một người “bất hủ”: Lập đức, lập công, lập ngôn. Tức là, làm người trước hết phải biết tu luyện đạo đức, sau đó phải biết gánh vác trách nhiệm và thận trọng từ việc làm đến lời nói. Như vậy, cái “bất hủ” mới thoát khỏi sinh mệnh dài ngắn mà được đúc kết ở tinh thần cao thượng, vượt lên phú quý cá nhân để gắn liền với sự nghiệp xã hội lớn lao. Người có 3 tính này thường dễ thất bại cả đời

Đã xem 280 lần,  27 lần xem hôm nay.