Những câu chuyện dưới đây tuy ngắn nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt, to lớn giúp ta nhận ra nhiều điều. Qua những câu chuyện này Vân Anh tin chắc rằng các bạn sẽ nhận được rất nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nội dung các câu chuyện.

Đã xem 183 lần,  65 lần xem hôm nay.