Kế Hoạch Làm Bố

This post has already been read 36 times!

Related Articles

Trần Anh Thái – KHÚC HUYỀN CA – Khắc khoải

NGÀY ĐANG MỞ SÁNG [Trường ca] Trần Anh Thái  Phân tích tác phẩm: Thể loại: Trường ca. Nội dung: Thấy được nội dung nhân bản…

ĐÃI CÁT TÌM VÀNG CHO NGÀNH LÝ LUẬN – PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Từ Hội nghị Lý luận – Phê bình Văn học Đồ Sơn đến hiện thực Lý luận – Phê bình Văn học Việt Nam và…

HOÀNG CẦM – MỘT CÕI ĐI – VỀ _PHÙ DU

(Từ ”Hoàng Cầm-Gã phù du Kinh Bắc”)  Đọc ”Hoàng Cầm – Gã phù du Kinh Bắc” của Chu Văn Sơn, người viết như có chút hoài…

VIỆT NAM SỬ CA (LỤC BÁT SỬ)

LỜI GIỚI THIỆU Với Việt Nam lục bát sử, nữ tác giả đa tài Ngọc Thiên Hoa lại đem đến cho độc giả một bất ngờ…

TRẦN THỦ ĐỘ: CÔNG KHÔNG TĂNG, TỘI KHÔNG GIẢM

Khi lịch sử bị “tam sao thất bổn“, bị cắt xén hoặc thêm bớt là sự kiện hãi hùng nhất cho thế hệ ngày sau…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: