Dưới đây là 10 câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Mỗi chúng ta có thể có những cảm nhận khác nhau và tự tìm thấy bài học cho riêng mình. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ của riêng bạn cùng với Vân Anh nhé.

Đã xem 192 lần,  16 lần xem hôm nay.