DW News

This post has already been read 57 times!

Related Articles

Tôi viết về Đỗ Hồng Ngọc

Ngày 19 Tháng Ba Năm Hai Ngàn Mười Tám Này Ngày 19 tháng Ba năm 2018 này là ngày “chu niên” thứ Mười Chín của…

TRUMP CÒN NÓI DÓC BỊP BỢM LỪA DỐI CÔNG CHÚNG MỸ VÀ CẢ THẾ GIỚI

Chúng tôi đã quyết không nói tới Trump nữa, xem Trump như một cái gì đã qua cho qua luôn, bởi vì Trump không đáng…

Người Việt Daily News

 This post has already been read 121 times!

Sky News

 This post has already been read 42 times!

ILTV Israel News

 This post has already been read 41 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: