FRANCE 24 English

This post has already been read 60 times!

Related Articles

English Songs

 This post has already been read 78 times!

NĂM MÃO – MIÊU BÀN CHUYỆN MẸO – MÈO

Miêu, Mão (âm Hán – Việt) cũng là tên cúng cơm của loài Mèo, Mẹo (âm Nôm). Trong một số ngôn ngữ, Mèo là Cat…

TAN TÀNH XÍ QUÁCH!

Mùa hè nào, mẹ lũ nhỏ cũng dẫn con đi nghỉ mát nên thằng bố hí hửng chờ thêm vài ngày nữa là ông có…

Loriot Bonbon Made In France

Em nói em thèm kẹo, mà cây kẹo ngày xưa, kẹo tên Loriot anh mua ở Winh Chan… Anh “đi vắng” sáu năm, về tiệm…

Các Hung Thần Lên Cơn Khát

This post has already been read 35 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: