Spy and Espionnage Action Movies

This post has already been read 62 times!

Related Articles

Bên Trời Lận Ðận / In A Corner of Life

Introduction Ha Thuong Nhan is the pen name of Mr. Pham Xuan Ninh who was born in 1919,in Thanh Hoa Province,Northern Central Viet Nam.He is…

The Poetry of Hồ Xuân Hương

The Poetry of Hồ Xuân Hương Spring Essence -Translated by John Balaban Cảnh thu Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa, Khen ai khéo vẽ…

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

HAI BÀI THƠ, HAI CUỘC CHIẾN

Hồi đi học, tôi học không giỏi môn văn. Những bài làm văn ở lớp hay giao về nhà, thường tôi bị điểm kém hoặc…

War and Military Action Movies

 This post has already been read 550 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: