Films Français Anciens

This post has already been read 103 times!

Related Articles

Hong Kong Films

 This post has already been read 69 times!

Film Complet en Français

 This post has already been read 122 times!

Kids Français

 This post has already been read 85 times!

MỐI TÌNH NGUYỄN KIỀU (1795-1751) VÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM (1705-1748)

Nguyẽn Kiều hiệu Hạo Hiên, người làng Phú Xá, huyện Từ Liêm nay thuộc Hà Nội, là chồng bà Đoàn Thị Điểm. Năm 18 tuổi, đi…

Cội Nguồn

1. Anh chị có hai cháu trai sanh năm một. Lên sáu tuổi, cháu lớn nhập học và từ đó cháu hay vênh mặt với…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: