Phim Kiếm Hiệp

This post has already been read 50 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Kiểm diện

Trước khi ra khỏi nhà Kiểm nói với bà Sâm: “Bác gắng dỗ dành chắc nó chịu. Lên ở với bác trên đó, nó đỡ…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Lụa Bạch

1. Tôi thẫn thờ vào nhà. Con Thư ngồi khóc trên giường. Tôi hỏi, cuối câu mới ra tiếng: Có gì lạ không, con? Nó…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: