6 Điều Nên Mang Theo Suốt Cuộc Đời Để Không Bao Giờ Phải Chịu Thua Thiệt | Ngẫm Mà Xem

Muốn ưu tú, phải rèn luyện không ngừng, không được lơ là, đùn đẩy trách nhiệm. Bất kể bạn làm việc gì đi nữa, dù khó khăn đến đâu, cũng nên đi hết từng bước để hoàn thành.

Đã xem 165 lần,  2 lần xem hôm nay.