Vành Khuyên Lê

This post has already been read 30 times!

Related Articles

Lạnh

Lạnh Sáng Sáng rồi, chưa thấy ánh dương Trên cao, trên mái hiên còn thấy trăng Trăng mờ vì đám sương giăng Trời không có…

Cuối Năm nhìn về quê Mẹ… nhớ Tri Âm

Lạc Thủy họa thơ Chuyển Thể : Kính thưa chư vị thi văn hữu Thấy thơ xướng như lân gặp pháo Lạc Thủy liều đánh…

Huệ Thu họa thơ Quách Tấn

Trong chuyến về thăm nhà tháng 5 năm 2007 tôi ra Nhatrang ghé vào căn nhà của cụ Quách Tấn khi xưa ở chợ Ðầm…

Phiên Bản “Sương Chiều Thu Ðọng”

Hà Thượng Nhân nối điêu tập thơ Sương Chiều Thu Đọng của HuệThu (muốn đọc thơ huệthu xin bấm vào link này) H.T.Nhân viết thành…

Men Thu

Ðôi Lời Trước Sách Cuối năm 1990, tôi sang Mỹ. Bệnh thấp khớp làm cho tôi không ngồi, đứng được, chỉ có nằm. Giữa lúc…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: