Một người đàn ông tên Dostoyevsky, trong thời gian lao động khổ sai ở trại tù Siberia, đã đưa ra giả thuyết rằng sự tra tấn tồi tệ nhất mà người ta có thể nghĩ ra đó là buộc ai đó phải thực hiện một nhiệm vụ vô nghĩa lặp đi lặp lại. Bạn có tin, trên thế giới này cực nhiều Bullshit Jobs – những công việc vô nghĩa?

Đã xem 173 lần,  4 lần xem hôm nay.