Người xưa nói: “Lòng tham giống như ngọn lửa, nếu không được dập tắt kịp thời sẽ cháy trụi cả cánh rừng; lòng tham cũng giống như nước, nếu không được khống chế kịp thời, nước mạnh thành cơn lũ và sẽ phá tan mọi thứ cản đường nó.” CÓ 4 loại tiền dù có phải chết bạn cũng nhất định đừng có tham lam nhé.
#ngammaxem #baihoccuocsong

Đã xem 156 lần,  2 lần xem hôm nay.