Chỉ 5 điểm, biết rõ lòng dạ, chân tướng một con người!
#ngammaxem #baihoccuocsong

Đã xem 178 lần,  21 lần xem hôm nay.