Đông Phong Ác

This post has already been read 16 times!

Related Articles

VIỆT NAM SỬ CA (LỤC BÁT SỬ)

LỜI GIỚI THIỆU Với Việt Nam lục bát sử, nữ tác giả đa tài Ngọc Thiên Hoa lại đem đến cho độc giả một bất ngờ…

ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI”

Hoàng Dược Sư trách cứ Hoàng Dung Đoàn Nam Đế luyện công cùng Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư từ khi biết Hoàng Dung lẻn cha…

NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CỌP

Ông bà ta thường nói: “Lên rừng sợ cọp, về đồng sợ ma”. Cọp ăn thịt người ta về xác, ma khủng hoảng người ta…

TRẦN THỦ ĐỘ: CÔNG KHÔNG TĂNG, TỘI KHÔNG GIẢM

Khi lịch sử bị “tam sao thất bổn“, bị cắt xén hoặc thêm bớt là sự kiện hãi hùng nhất cho thế hệ ngày sau…

Trần Anh Thái – KHÚC HUYỀN CA – Khắc khoải

NGÀY ĐANG MỞ SÁNG [Trường ca] Trần Anh Thái  Phân tích tác phẩm: Thể loại: Trường ca. Nội dung: Thấy được nội dung nhân bản…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: